Rab'bin Sofrası

Dünyaca Hıristiyanlar Rab´bin Sofrasını beraber kutluyorlar. Bu kutlama Isa Mesihin ölümü ve Dirilişini hatırlatiyor.

Bu şekil kutlamalar bazi Topluluklarada deyişik kutlanılıyor. Oyüzden bu Konuda Size kısa açıklamalarda bulunmak istiyoruz.

Rab´bin Sofrası nedir?

İsa Mesih akşamlayın elçileriyle carmiha gerilmeden önce Yehudilerin Fisih Bayramini beraber kutladı.
Isa Mesih gercek Fisih Kurban Kuzusu oldu. Tek O yanlınız bizi Tanri Allah ile birleştirebilir. Rab´bin Sofrasi bir Tanikliktir: Isa Mesih Tanrinin Oğludur ve O benim RAB´BIM´dir.İsa´ya bizim imanımızın aracılığı ile günahlarımızın bağişlanmasıyle Ona itaat ederek hayatımızı Tanrinin ışığında yaşıyoruz. Ve tekrar Söz verdiyi gibi ikinci gelişini sevinçle bekliyoruz. 

Rab´bin Sofrasi kime konuşuyor?

Isa Akşam Sofrasını herkezle ve dışarda kutlamıyor, ama ona iman eden ve onun ardından giden kişilerle kutlamak istiyor. Bir FeG Kilise Topluluğu olarak bizim için İmanı yaşamak şartıyla ancak Rab´bin Sofrasına katılma hakkı taniyor. Onun için kim Rab´bin sofrasina katılmak isteyen, Isa Mesihin Tanri´nin  Oğlu ve kendi Rab´bi ve Kurtarıcısı olarak kabül edenler, Sözüne itaat edenler, ve Kilisenin bir Grupuna yada başka Kiliseye ait olanlar katılabilir. FeG Topluluğumuzda sık sık Rab´bin Sofrasında katılanlar, bizim Topluluğumuzuda kendi Ruhsal Evi olarak bağlanmasi için düşünmelerini istiyoruz. 

Rabbin Sofrasi nasil hazırlaniyor?

Isa Mesihle karşılaşmak herzaman bunu gösteriyor, Hayatlarını İsaya yönlendirmek demektir. Onun için Rab´bin Sofrasina katılmak demek İsa kendisi davet ediyor, her bir Hiristiyan için tabiidir bu. Belki bunu Rab´bin Sofrasinda sana açık bir şekilde aydınlık gösteriyor, Senin kendi hayatında bazı İlişkiler Tanri, Kardeşlerine yada Topluluğuna karşı belki yine düzeltilmesi gerektiyini kösteriyor. Bu açıklamalar ve sorular İsa için her şeyden daha önemliydi (Matta 5,23-24). Bu düşünceden ve kararını aldığından sonra Rabbin Sofrasına katılmamnıda  gösterebilir, yada bir Karara varıyorsun Katıldıktan sonra bir güce sahip olup açıklamada bulunup Günahlarını bağışlanması yada senin kardeşinin bağışlamanı gerektiyinide göstere bilir.
Bu konu daha fazla seni düsündürürse? birisiyle konuşmanı tercih ediyoruz. 

Nezaman Rab´bin Sofrası Kutlanılıyor?

Ibadet´ten sonra yada Topluluk Öye Toplantısından sonra Rab´bin Sofrasını kutluyoruz. Genelde ayın ilk Pazar günlerinde oluyor.
Bazen Özel günlerde örneyin İsa Mesih çarmiha gerildiyi gün Cuma günü senenin Ibadeti O gün icin özel Rab´bin Sofrası hazırlanıyor.

Hangi Form şeklinde kutlanılıyor?

Paydaşlık büyük kaslar (Bardaklar) Şarapla ve küçük birer olan kaslar ise Üzüm suyu´ile teklif ediyoruz. Başlamadan önce berlirli uygun bir şekilde herkez yerinde oturuyor. Ekmek ve Şarap siradan tağıtıp geçiyor. Bazı Ibadetlerde 25-30 Kişi sayısı büyüklüyünde Rab´bin Sofrası önünde kutlanılıyor.

Gençlerin katılması?

Çocuklar bizde Rab´bin sofrasına katılmıyor.
Genç insanlarımız önceden Kutsal Kitab Derslerinde (Yaş 12-14 arasi) yada 101 Kurslarımızda katılmarı için kişisel olarak hazırlanıyor ve Rab´bin Sofrasının anlamı bildiriliyor.

Dua için zaman

Rab´bin Sofrasi katılmasindan sonra,Topluluğun büyük salonunda dua ederken, önemlidir kısa ve yüksek sesle dua etmek herkez anlamak için. Sofra Kutlamasından sonra baskı altında yaşıyan Hıristiyanlara dua ediyor ve yardim için zor durumda bulunan insanlar için Toplulukkta para toplanılıyorç