İnanç

Elçilerin (Apostel) İnanç ve İman İkrarı bizim içsel İmanımızı gösteriyor:

"Yeri ve göğü yaratan her şeye gücü yeten Tanrı, Babaya;
ve biricik Oğlu Rab´bimiz Mesih İsa´ya, inanıyor ve iman ediyorum.

Kutsal Ruhun aracılığiyle beden bulmuş ,ve Bakire Meryem´den doğmuş, Pontius Pilatus döneminde çarmıha gerilmiş, ölmüş ve gömülmüş, ölüler diyarına inmiş, ve üçüncü gün ölüler arasından dirilmiş ve göğe çıkmış;

Herşeye Kadir Tanrı Babanın sağında oturan, dirileri ve ölüleri yargılamak amacıyla yeniden gelecek.

Ben Kutsal Ruha, ve Kutsal Evrensel Hırstiyan, Kilisesine ve Kutsalıların birliğine, günahların bağışlanacağına, bedenin dirileceğine, ve ebedi hayata inanıyor ve iman ediyorum. 

Amin."