یکشنبه‌ها راس 10:00

جلسه پرستشی برای همه

اینجا افراد از همه سنین و ازبیشتر فرهنگ‌ها یکدیگر را ملاقات می‌کنند. همچنین جلسه عبادتی برای کودکان و نوجوانان نیز وجود دارد. ما در جلسات پرستشی خود بخش‌های قابل‌ اعتماد سنتی را با قسمت‌های جدید وصل می‌کنیم. زندگی با تمام تنوعات خود برایمان مهم است، همانطور که این را هم کتاب مقدس توصیف می‌کند.

  • ترجمه همزمان به زبان‌های عربی-فارسی-ترکی و آلمانی اشاره‌ای.
  • همه مترجمان ما به طور داوطلبانه کار می‌کنند، به همین خاطر ما گارانتی نمی‌کنیم که در همه جلسات عبادتی به همه زبان‌ها ترجمه می‌شود.
  • اتاق کودکان در سالن. همزمان می‌بینند و می‌شنوند، تا 1 سال
  • اتاق کودکان در طبقه اول. همزمان می‌بینند و می‌شنوند، تا 2 سال .
  • حلقه القا برای گسانی که از هدفون استفاده می‌کنند
  • ورودی برای معلولینی که ویلچر همراه دارند.

موعظه- شنیدن کلام خدا

موعظه به عنوان شنیدن کلام خدا یکی از بخش مرکزی جلسات پرستشی هست. تکنیک ما مجهز به این است که کلمات کتاب مقدس را برای ناشنوایان و همینطور افرادی که از فرهنگ‌های دیگر در جلسات پرستشی ما شرکت می‌نمایند، واضح‌تر نشان بدهد.

دعا-چیزی که مارا تکان می‌دهد

در بسیاری از جلسات پرستشی امکان دعا کردن در دعای مشترک وجود دارد. چیزی که شخصا ما را به عنوان اجتماع یا در نگاهی به دنیا ما را تکان می‌دهد را پیش خداوند می‌بریم.

عشای ربانی-اجتماع با سرورمان

ما اول هر ماه جلسه پرستشی عشای ربانی را جشن می‌گیریم. این جلسه پرستشی را ما با هم با جام تک نفره با آب انگور جشن می‌گیریم و هم با جام مشترک و شراب