کلیسای انجیلی آزاد نورنبرگ

ما کلیسای انجیلی آزاد در شوایناو نورنبرگ هستیم که در آن افراد با سنین مختلف با خوشی حاضر ‏می‏شوند.

آیا شما به زبان عربی، فارسی یا ترکی صحبت می‌کنید؟

می‌خواهید خدای مسیحیان را بشناسید یا با ما در جلسه عبادتی شرکت کنید؟ در کلیسای ما حق‏جویان و ایماندارانی شرکت می‏کنند که شاید هموطن شما باشند. ما به شما از صمیم دل خوش‏آمد می‌گوییم.

جلسه پرستشی به زبان عربی، فارسی، ترکی و آلمانی اشاره‌ای (زبان ناشنوایان) ترجمه می‌شود. شرکت‏کنندگان می‌توانند از هدفون برای ترجمه استفاده کنند. همچنین کسانی که معلولیت جسمی دارند می‌توانند از ویلچر در سالن بزرگ برای جابجایی راحت‏تر استفاده کنند.

Ar یکشنبه‌ها ساعت 13:00 جلسه پرستشی به زبان عربی

Fa یکشنبه‌ها ساعت 14:00 جلسه پرستشی به زبان فارسی

شنبه‌ها یک هفته در میان ساعت 16:00 جلسه پرستشی به زبان ترکی

جلسه‏های پرستشی برای کودکان تا سنین بالا برای همه سنین چیزی ارائه می‏شود تا همه بتوانند پیام مسیح را دریافت کنند.

به ما بپیوندید

-اگر شما در جستجوی پاسخ پرسشهای مهم زندگی هستید،

- اگر احساس پوچی و ضعف می‌کنید،

- اگر در جستجوی پیوستن به جامعه‏ای مسیحی هستید،

با شرکت در جلسة عبادتی کلیسا، با ما آشنا شوید و یا به آسانی بعد از جلسات پرستشی با ما صحبت کنید.

همراهی با ما به برکت تفسیر قابل‏درک و واقع‏بینانة کتاب‏مقدس، به شما در هر روز زندگی کمک و شوق زندگی خواهد بخشید،

ما چشم براه شما هستیم!

خواندن کلام خدا

پیام مبارک کتاب‏مقدس را که با گوشی همراه خود با زبان ساده و قابل فهمی که در دسترس است در راه بخوانید.

موعظه‌های آنلاین

آیا می‌خواهید موعظه‌های ما را یک بار دیگر گوش دهید؟ (به زبان آلمانی) پس نگاهی به نمای صفحه ما بیندازید.

اکنون شما می‌توانید مجله به روز کلیسا را به زبان آلمانی از قسمت ای- پونکت کلیسا بردارید.